Prelucrarea lemnului

Întreg pocesul de prelucrare al diferitelor materiale de lemn îl executăm într-un singur loc, astfel oferindu-se posibilitatea pentru controlul permanent şi pentru asigurarea calităţii în procesul muncii. Pe parcursul prelucrării lemnului, noi înşine efectuăm uscarea, tăierea în format, îmbinarea in dinţi şi stratificarea. După control, materialul pregătit este prelucrat în conformitate cu planurile de producţie predate cu comanda. La fabricarea produselor noastre, folosim cuţitele LEITZ care oferă domeniul cel mai multilateral de utilizare.